Svagt matchande rim för inget tillförande av nytt blod