Visar 2 matchande rim

Andra matchande rim för fosfor

Svagt matchande rim för fosfor